2012-05-24

Agenda:

  • Matt (FL/F2 for white paper) [1]
  • Tobias' slides pdf
  • Ramiro very short report [2]